Raimo Tuomainen: Medikalisaatio ja paramedikalisaatio - syitä, tunnusmerkkejä ja seurauksia

In English: Medicalization and paramedicalization - why and how; and what are the visions?

Kuopion koulukunta

Niin kutsuttu Kuopion koulukunta on tullut tunnetuksi (joidenkin mielestä kärjekkäillä) medikalisaatiota, priorisointia ja hoidon vaikuttavuutta koskevilla kirjoituksillaan. Koulukunnalle keskeisiä ovat terveyseettiset pohdiskelut, terveydenhuoltoon liittyvien itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen sekä sen korostaminen, että terveystyön ja omakohtaisen terveyden tavoittelun ei pidä hallita vaan palvella ihmistä. On varoiteltu yliteknistymisestä ja -tieteellistymisestä humanismin kustannuksella.

Koulukunnan alkupisteenä voidaan ehkä pitää Markku Myllykankaan artikkelia "Uusi kratia - sanitokratia" Savon Sanomissa 5.5.1985 tahi laajemmin Markku Myllykankaan ja Raimo Tuomaisen artikkelia "Uskonnon rappiosta terveyden kukoistukseen" Sosiaalisessa Aikakauskirjassa 2/1986.

Itse tunnustaudun osaksi koulukuntaa ja olen perehtynyt nimenomaan medikalisaatioon liittyviin aiheisiin, toki jossain määrin myös priorisointi- ja hoidon vaikuttavuuden teemoihin. Medikalisaatioteema on syöpynyt niin syvälle sisimpääni, että taidan katsoa koko maailmankaikkeutta medikalöisaation valossa.

Medikalisaatiotutkimus

Vuodesta 1986 lähtien jatkuneessa hankkeessa on tarkasteltu medikalisaatiota (lääketiede vahvistuu ja asioita ajatellaan yhä enemmän terveyden kannalta) länsimaissa sekä medikalisaatioteoreettisen näkemyksen puolestapuhujien ja kriitikoiden argumentteja.

Medikalisoitumisprosessin etenemistä on tarkasteltu 1800-luvulta nykyaikaan sekä visioitu medikalisaation tulevaisuudenkuvaa. Medikalisaation rooli länsimaisen kulttuurin evoluutiossa on ollut pohdinnan alla: mitkä tekijät ilmiötä tukevat, mitkä ehkäisevät, mitä medikalisoitumisesta juontuu. Tutkittavana on ollut myös paramedikalisaatio (paramedikalisaatio tarkoittaa sitä, että lääketieteen vaihtoehdot eli vointihoidot vahvistuvat), juuri suhteessa medikalisaatioon.


Raimo Tuomaisen ohella medikalisaatiotutkimuksissa ovat olleet mukana Riitta Ahonen, Jyrki Elo, Simo Jääskeläinen, Juha Kinnunen, Petteri Mehto, Markku Myllykangas, Pekka Piironen, Olli-Pekka Ryynänen, Heikki Tikkala, Eeva-Liisa Tuomainen, Maunu Tuomainen, Minna Tuppurainen, Eeva Töyry ja Anne Waldén. Tuloksena on ollut useita suomalaisia kirjoja, artikkeleita sekä lisensiaatintutkielma "Medikalisaatio ja terveyden vaalimisen muuttuva kuva" (Kuopion yliopisto 1995; ohjaajinaan Martti Grönfors, Markku Myllykangas ja Jussi Kauhanen).

Hankkeemme on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta: sähköinen julkaisu The Alchemist on julkaissut jutun Furedin ja Tuomaisen käsitysten pohjalta: The unhealthy deviant. (Lukemaan pääsee rekisteröitymällä JOIN-näppäimellä)


Hyvän kuvan (sekä tekstein että äänitettynä) medikalisaatioteemasta antaa nettiradio Mikaeli jutussaan Sairaan leima lyödään yhä herkemmin, toimittajana oli Arja Mesimäki.

Suomen lehdistössä hankettamme on ansiokkaasti kuvattu priorisointiteeman yhteydessä Suomen Kuvalehdessä 1999:6:33-41 (Riitta Raatikainen: Höylää vai puukkoa? Priorisointi koettaa hoitaa lääketieteen vaivat) ja Luontaisterveys-lehdessä 1999:6:40-42 (Pirita Heiskanen: Jos koko elämästä tulee tauti...).

Hankkeen kannalta keskeisimpiä julkaisuja ovat seuraavat:

KIRJAT:

KESKEISIMMÄT ARTIKKELIT:

Merkittävä tavoite on käynnistää 2000-luvun alkupuolella pikku hiljaa lisensiaatintyön pohjalta väitöskirjatyö ja saada se päätökseen saman vuosituhannen aikana.

Muusta kuin suoranaisesti medikalisaatioon liittyvästä tieteellisestä yhteistyöstä voin olla kiitollinen muun muassa seuraaville: Jouko Isolauri, Hannu Itkonen, Taru Karhunen, Heikki Paavilainen, Ilkka Pirttilä, Juha Palmunen, Pekka Paunio, Matti Rimpelä, Juha Rytsölä, Seppo Saarikoski, Reijo Salmela, Anja Tuulonen, Matti Uusitupa, Ilkka Vohlonen ja Martin Maaroos.


Raimo Tuomaisen työpaikan, KYSin, sivuille.


Raimo Tuomaisen epäviralliselle ja -asialliselle sivulle.


Raimo Tuomaisen tavoittaa parhaiten työpaikkansa e-mail-tunnuksella raimo.tuomainen@kuh.fi


Sosiologian kotisivu Sociology Home Page

eXTReMe Tracker